Impressum

Impressum

Segafredo Zanetti CR spol. s r.o.
Beranových 65/707
199 00  Praha 9

Zastoupena:
Zdeněk Malec, Country Manager

Kontakt

Tel:  +420 221 969 730
Fax: +420 234 312 360
E-Mail: info@segafredo.cz

IČO: 61505056, DIČ: CZ61505056

Registrováno: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 29698

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 5138387001/2700

IBAN: CZ54 2700 0000 0051 3838 7001

Řešení sporů EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Naše e-mailová adresa je uvedena v právním upozornění výše.

Řešení spotřebitelských sporů 

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o urovnání sporu před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb zodpovídáme za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích. Podle §§ 8 až 10 TMG jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním právním porušení. Jakmile se o takových porušeních zákona dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme. Odpovědnost za odkazy Naše nabídka obsahuje odkazy na externí weby třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento externí obsah.

Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době, kdy byly propojeny, byly zkontrolovány možné porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek není přiměřené bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud zjistíme porušení právních předpisů, takové odkazy okamžitě odstraníme. autorská práva Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému zákonu.

K reprodukci, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání mimo hranice autorských práv je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na tomto webu nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, požádáme vás, abyste nás náležitě informovali. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraní

Fotografie

  • Segafredo Zanetti
  • Tik/Tak Segafredo Zanetti
  • Segafredo Grandi Eventi
  • Segafredo Coffee Systems
  • Massimo Zanetti Beverage Group
  • Shutterstock
  • Adobestock

Novinky