PODMÍNKY ÚČASTI VÝHERNÍ HRY

SOCIÁLNÍ MÉDIA A WEBOVÉ STRÁNKY

Výherní hry od Segafredo Zanetti CR v sociálních médiích, resp. na webových stránkách

Obecné podmínky účasti na výherních hrách Segafredo Zanetti CR (nadále nazývaného Segafredo). Všechna označení v těchto podmínkách účasti týkající se osob platí jak pro osoby ženského, tak i mužského pohlaví.

Účast na výherních hrách na webových stránkách Segafredo Zanetti CR, resp. webových stránkách kampaně, facebookových a instagramových kanálech společnosti Segafredo a jejích franšízingových partnerů vyžaduje souhlas s těmito podmínkami účasti. Účastí na těchto výherních hrách souhlasí účastníci s těmito pravidly účasti.

 • Výherní hra, resp. slosování je pořádáno společností Segafredo a nemá žádnou spojitost s facebookem nebo instagramem a není žádným způsobem facebookem sponzorováno, podporováno nebo organizováno. Poskytnuté informace budou použity výhradně k vyhodnocení výherní hry a kontaktování výherců, k stanovení výherce a k poskytování aktuálních novinek ke značce Segafredo. Účast je dobrovolná a nezávislá na zakoupení produktů. Účast na této výherní hře a její realizaci se řídí následujícími ustanoveními.
 • Výherní hry budou realizovány za spolupráce a podpory různých partnerů, kteří se zabývají vytvářením a vývojem výherních her. Vyhodnocení a slosování přebírá se společností Segafredo organizátor výherní hry.
 • Doba trvání výherní hry a ukončení účasti jsou v rámci akce samostatně uvedeny na webové stránce, na vstupní stránce kampaně nebo v sociálních médií.
 • Účastník se účastní výherní hry, přičemž s uvedením osobních údajů potřebných k realizaci všech výherních her prostřednictvím like(u), komentáře pod příspěvek o Segafredo-výherní hře na facebooku nebo instagramu vyjadřuje výslovný souhlas s těmito podmínkami účasti a případnými dalšími vyhláškami lišícími se podle výherní hry. Na webové stránce je k účasti na výherní hře povinné zadání emailové adresy, resp. včetně zodpovězení individuální otázky. Od začátku účasti platí tyto podmínky účasti.
 • Každý účastník podle odstavce 1 výslovně souhlasí s těmito obecnými podmínkami účasti a s podmínkami a lhůtami zvlášť uvedenými u každé výherní hry.
 • Ponecháváme si právo moci v případě porušení těchto podmínek účasti vyřadit účastníka z výherní hry.
 • Oprávněné k účasti jsou osoby od 18 let věku, které mají trvalé bydliště v České Republice. Účast je možná pro každou osobu pouze jednou.
 • Účastníci prohlašují, že obsah jejich komentářů nebo příspěvků k výherní hře neporušuje práva třetí osoby, především autorská a osobnostní práva. Pokud se vytváření a vývoje příspěvku účastníka účastní jiné osoby, musí vyjádřit souhlas s jeho odesláním a pozdějším zveřejněním v rámci výherní hry. To samé platí, pokud bylo třetí osobě přiznáno zvláštní právo na předložené příspěvky. Také pokud jsou na předložených obrázcích nebo fotografiích viditelné jiné osoby, musí být vyžádán jejich souhlas s odesláním a pozdějším zveřejněním. Za to ručí účastník, nikoliv organizátor výherní hry a jeho partneři.
 • Vyhrazujeme si právo vyloučit ze soutěžní hry nevhodné a urážlivé příspěvky.
 • Podle mechanizmu výherní hry vyhrává komentář se správnou odpovědí. V případě většího počtu správných odpovědí rozhoduje los. V případě jiných variant stanovení bude výherce vylosován generátorem náhodných čísel.
 • Informování výherce/výherkyně proběhne prostřednictvím komentáře, emailu nebo soukromé zprávy. Výherce/výherkyně je přitom vyzýván, aby se prostřednictvím facebookové zprávy, emailu nebo soukromé zprávy u nás přihlásil/a a sdělil/a nám svou adresu pro zaslání výhry.
 • Pokud se v případě věcných cen nepodaří navázat do 7 dnů žádný kontakt, bude příslušná cena přidělena jinému výherci.
 • Účastníci souhlasí s tím, že zaslané příspěvky smějí být až do odvolání používány na facebookových stránkách, instagramu a na webové stránce.
 • Účastnící souhlasí s tím, že osobní údaje (jméno na facebooku, emailová adresa, jméno a příjmení) budou sbírány a elektronicky ukládány.
 • Realizace výherní hry a výběr ceny náleží společnosti Segafredo, resp. jejím nynějším partnerům.
 • Dodací podmínky pro dodání výher jsou stanoveny společností Segafredo a jejími partnery.
 • V případě problémů si vyhrazujeme právo výherní hru změnit nebo ukončit.
 • Po uplynutí doby trvání výherní hry bude výherce/budou výherci určeni společností Segafredo a budou vybráni z řádně doručených účastí na základě volného uvážení. Každý účastník může vyhrát pouze jednou.
 • V případě výhry bude společnost Segafredo účastníka informovat písemně (soukromou zprávou na sociálních médiích nebo emailem). Výherce je povinný kontaktovat do 7 dnů od doručení zprávy Segafredo, zda výhru přijme. V případě nedodržení této lhůty je Segafredo oprávněno vybrat jiného výherce a přidělit výhru jemu. Nároky původně vylosovaného výherce na náhradu od společnosti Segafredo nebo jejích partnerů jsou vyloučené. Výplata výhry v hotovosti není možná. Nároky na výhru nejsou přenosné na jiné osoby.
 • Právní cesta je vyloučená.

Segafredo Zanetti CR facebooková výherní hra probíhá od:  

ADRESA / KONTAKTNÍ ÚDAJE POBOČKY

Ochrana osobních údajů

Abyste se mohli zúčastnit výherní hry, je nutné se registrovat. Nárok na registraci však nevzniká. Účastí na této výherní hře vyjadřuje účastník výslovný souhlas s tím, že bude Segafredo po dobu trvání výherní hry a mimo tuto dobu ukládat údaje potřebné k realizaci výherní hry. Účastník má kdykoliv právo vyžadovat informace o rozsahu ukládání svých osobních údajů, souhlas s ukládáním svých údajů písemně nebo v textové formě (např. prostřednictvím emailu) odvolat a tím odstoupit od účasti.

 

Zde naleznete prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.segafredo.at/datenschutz/

Zde naleznete tiráž: https://www.segafredo.at/impressum/

Novinky